Seringenpark Aalsmeer

Het Seringenpark in Aalsmeer is uniek in Nederland: er staan circa 125 variëteiten van seringen. Maar het onderhoud van deze kwetsbare bomen kan beter. De bewonerswerkgroep Seringenpark neemt daarom het onderhoud van de gemeente voor een aantal jaren over. “We willen graag de kwaliteit van het park verbeteren”, vertelt voorzitter Greet Vaneman.

De werkgroep Seringenpark heeft een nieuw onderhoudsplan gemaakt voor het park van 3 hectare en daarvoor steun verworven bij omwonenden. Vervolgens is de gemeente Aalsmeer uitgedaagd. En met succes. De werkgroep krijgt de leiding over het onderhoud van het park. Het Kennisnetwerk Uitdaagrecht heeft de werkgroep en de gemeente Aalsmeer hierbij ondersteund.

Werkgroep-lid Magda van der Schilden is al jaren betrokken bij het Seringenpark: “De sering is vanaf het einde van de 19e eeuw van groot belang geweest voor de Aalsmeerse bloementeelt. De teelt en het onderhoud van seringen is heel speciaal. De ontwerper van het park, de heer C.P. Broerse, heeft bij de aanleg in 1951 zo’n 150 seringenvariëteiten laten aanplanten. Aangevuld met waterpartijen, grote grasvelden, bomen, struiken en rozen is het een heel aantrekkelijk geheel geworden. Er wordt dan ook door bezoekers veel gebruik gemaakt van het park.”

De seringenstekken worden gekweekt in de Historische Tuin van Aalsmeer en vervolgens geplant in het park. De Historische Tuin is een ‘levend museum’, houdt vroeger geteelde gewassen in stand en behoudt de kennis over oude teeltwijzen van tuinders in de Aalsmeerse regio.

 

Seringen