Back to Top

Voor waterschappen


Anno 2024 zijn agrariĆ«rs, inwoners en maatschappelijke organisaties steeds meer betrokken bij water.  
Het uitdaagrecht is een van de mogelijkheden om zelf meer invulling te geven aan beheer en beleid rondom water. 
Voorbeelden zijn het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en een meer watervriendelijke inrichting van de leefomgeving, zoals het ontwerp en aanleg van blauw-groene pleinen. Maar ook het maken van (deel)plannen voor waterbeheer is een mogelijkheid. Het uitdaagrecht wordt een van de onderdelen voor de nieuwe participatieverordening die elk waterschap moet gaan maken. Lees meer in het vakblad van de Unie van Waterschappen.

W
ij kunnen meedenken met waterschappen en (bewoners-) initiatieven, bijvoorbeeld door:

 

arrow Informatie te geven door bewonersinitiatieven uit het Kennisnetwerk die al actief zijn in het beheer van wateren. Zo hebben wij een workshop gegeven voor de Unie van Waterschappen.

 

arrow Het praktisch invullen van het uitdaagrecht in samenwerking met een waterschap. Discussie met het bestuur hoe het uitdaagrecht ingevuld kan worden. Stimuleren van mensen om verder vorm te geven aan waterbeleid en-beheer. Zorgen voor een goede, juridisch verantwoorde, afhandeling van uitdaagrecht-initiatieven. Een goede communicatie met de samenleving.

 

arrow Delen van ervaringen, zoals uit Friesland waar het waterschap nauw betrokken is bij een natuurchallenge.