Back to Top

Uitdaagrecht


Bij het Uitdaagrecht (ook wel Right to Challenge genoemd) kunnen bewoners, maatschappelijke organisaties e.a. taken van gemeente, provincie of waterschap overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het uitdaagrecht gaat wettelijk verankerd worden. Hoe je met het Uitdaagrecht aan de slag kunt, staat op deze website van het "Kennisnetwerk participatie en uitdaagrecht". 

 

Nmdm Friesland

 

 

 

Samen voor het Uitdaagrecht

Wij werken samen in dit Kennisnetwerk om:

 
vinkje 1 grijs Bewoners(-initiatieven) te informeren en hen te helpen om het uitdaagrecht toe te passen. Wij wisselen informatie uit met (landelijke) bewonersorganisaties.
vinkje 1 grijs Gemeenten, provincies en waterschappen te ondersteunen met kennisontwikkeling en bijeenkomsten. Wij werken o.a. samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en met de VNG.
vinkje 1 grijsMet elkaar kennis te ontwikkelen over het uitdaagrecht: hoe kunnen we dit recht zo goed mogelijk invullen? Ook doen wij onderzoek naar de ervaringen in de praktijk.
 

 

Wij verzamelen informatie en kennis over het uitdaagrecht en delen dit met maatschappelijke organisaties, bewoners en betrokkenen van overheden.
Ons Kennisnetwerk is er voor iedereen die hieraan een actieve bijdrage wil leveren.
(Het "Kennisnetwerk participatie en uitdaagrecht" is de opvolger van het landelijk Netwerk Right to Challenge.)