Back to Top

Voor gemeenten 


Wij helpen gemeenten om het uitdaagrecht in te richten zodat bewoners e.a. er mee aan de slag kunnen. Op deze manier heeft het Kennisnetwerk in de afgelopen jaren tientallen gemeenten ondersteund (m.m.v. VNG/BZK). Zo helpen wij gemeenten als Emmen, Harlingen en Flevolandse gemeenten. 

In 2024 wordt de Gemeentewet aangepast: iedere gemeente moet komen met participatiebeleid, waarin het uitdaagrecht opgenomen wordt.

 

Wij ondersteunen gemeenten bijvoorbeeld door:

 

arrow

Samen invulling te geven aan het uitdaagrecht, o.a. met de Routeplanner.
In de zomer van 2021 heeft het ministerie van BZK onderzoek
laten uitvoeren naar het belang van de Routeplanner voor gemeenten.
Lees hier wat gemeenten vinden van onze aanpak.

 

arrow Een introductie van het uitdaagrecht bij het bestuur of de ambtelijke organisatie.

 

arrow

Werken aan maatschappelijk draagvlak voor het uitdaagrecht binnen de gemeente. Door bewoners, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven te betrekken bij de invulling van het uitdaagrecht beleid (zoals bijvoorbeeld is gebeurd in Velsen). Maar ook door de ambtelijke organisatie op tijd mee te nemen. Daarvoor organiseren wij bijeenkomsten en Leerateliers.

 

arrow Advisering over het uitdaagrecht in de nieuwe participatieverordening, maar ook bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid (wat de gemeente moet inregelen om ruimte te bieden aan uitdaagrecht-initiatieven?).