Agrariërs en bewoners: het initiatief Ommerkanaal

 

Agrariërs en bewoners het initiatief Ommerkanaal

 

Het initiatief bestaat uit het duurzaam beheren van de bermen met de bomen en struiken en de gemeentelijke sloten langs de openbare wegen.
Het uiteindelijke doel van de Uitdaging is het opzetten van een lokale circulaire economie met minder CO2 uitstoot en het hergebruiken van snoeiafval en maaisel. Zo kan het maaisel van de bermen worden gebruikt bij het verbeteren van de bodem van akkers. Ook kunnen de bermen een hogere ecologische waarde krijgen zodat er een aantrekkelijke leefomgeving ontstaat voor vogels en insecten.
De gemeente Ommen heeft de Uitdaging van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal omarmt. Als eerste stap hebben agrariërs het bermbeheer begin 2020 overgenomen van de gemeente: zij krijgen een vergoeding voor hun werk en mogen het maaisel gebruiken voor verbetering van hun gronden. Als deze pilot beide partijen bevalt, kan er een verlenging tot drie jaar plaatsvinden. Het initiatief van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal past in het gemeentelijk beleid van meer regie en eigenaarschap bij de inwoners, waarbij de gemeente Ommen faciliteert en ondersteunt (gemeentebegroting 2021).